gas, un combustible net

 

els combustibles fòssils, entre ells el gas, representen al voltant d'un 85% del consum total d'energia a escala mundial.

la utilització del gas aporta beneficis mediambientals considerables en comparació amb altres combustilbles sòlids.

el gas pot garantir la reducció d'emissions nocives a l'aire, a l'aigua i a la terra i aportar millores mediambientals a escala local o global.

 

 

xemeneies metàl.liques de TRAFORART

xemeneies de gas de BELLFIRES

View Bell

Horizon Bell

Corner Bell

Vertical Bell

Original Bell

Derby

Topsham & York

Vento & Free

pulsi cada una de les imatges per veure les característiques del producte