POLÍTICA DE COOKIES

Mitjançant aquesta política de cookies, el propietari de la pàgina web l’informa sobre l’ús de cookies o eines similars per l’emmagatzematge de dades (en endavant, “cookies”) en aquesta pàgina web.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text que el seu navegador emmagatzema en el seu dispositiu per guardar certa informació o arxius d’imatges, com els píxels. La propera vegada que l’usuari visiti una pàgina web des del mateix dispositiu, la informació guardada en les cookies es transmetrà posteriorment al lloc web visitat (“cookie d’origen”) o una altre web a la que pertanyi la cookie (“cookie de tercers”).

Gràcies a la informació emmagatzemada, la respectiva pàgina web reconeix que l’usuari ja ha accedit a ella des del mateix navegador i dispositiu. Aquesta informació és utilitzada per poder dissenyar així com oferir-li aquest lloc web de forma òptima i d’acord a les seves preferències.

En aquest sentit, només la cookie s’identifica en el seu dispositiu. Més enllà d’aquest abast, les seves dades personals només quedaran emmagatzemats sota el seu exprés consentiment o en el cas de ser estrictament necessari per poder utilitzar el servei ofert per la pàgina web.

Consentiment per l’ús de cookies

Les cookies que no són estrictament necessàries per oferir-li els serveis de la nostra pàgina web només seran emprades sota el seu consentiment. Al continuar navegant per aquest lloc web després de que aparegui l’avís sobre l’ús de cookies, l’usuari estarà expresant el seu consentiment sobre l’ús de cookies en aquesta pàgina web.

Per suposat, l’usuari pot dissenyar en tot moment la configuració de cookies en aquesta web, activant i desactivant per això les categories de cookies.

En el punt “Desactivació i eliminació de totes les cookies” d’aquesta política de cookies, l’usuari pot desactivar en el seu navegador determinades categories de cookies o eliminar l’ús de cookies en general (incloent les cookies essencials).

Categories de cookies

Depenent de la seva finalitat i funció, classifiquem les cookies que utilitzem en les següents categories:

· Cookies estrictament necessàries
· Cookies funcionals
· Cookies de rendiment
· Cookies publicitàries de tercers

Cookies estrictament necessàries

Las cookies estrictamente necesarias garantizan funcionalidades sin las que el usuario no podría navegar correctamente por esta página web. Estas cookies son utilizadas exclusivamente por nosotros y, por lo tanto, son cookies de origen. Esto significa que toda la información almacenada en las cookies solo se almacena en este sitio web.

En nuestra página web utilizamos las siguientes cookies estrictamente necesarias:

ckies_functional – Desactivación de cookies funcionales – 1 año
ckies_performance – Desactivación de cookies de rendimiento – 1 año
ckies_marketing – Desactivación de cookies publicitarias/de terceros/sujetas a consentimiento – 1 año

Su consentimiento expreso no es necesario para el uso de cookies estrictamente necesarias en esta página web. Por este motivo, el usuario no puede activar o desactivar las cookies estrictamente necesarias. Esta opción solo está disponible para las cookies que requieren su consentimiento, es decir, las cookies funcionales, de rendimiento y publicitarias. Sin embargo, en cualquier momento el usuario podrá desactivar las cookies en su navegador (ver punto “Desactivación y eliminación de todas las cookies”).

La base legal para el uso de estas cookies de origen lo conforma nuestro interés legítimo (es decir, nuestro interés en el análisis, la optimización y el correcto funcionamiento de este sitio web), de acuerdo con el art. 6 (1) (f) del RGPD.

Cookies funcionales

Les cookies estrictament necessàries garanteixen funcionalitats sense les que l’usuari no podria navegar correctament per aquesta pàgina web. Aquestes cookies són utilitzades exclusivament per nosaltres i, per tant, són cookies d’origen. Això significa que tota la informació emmagatzemada a les cookies només s’emmagatzema en aquest lloc web.

En la nostra pàgina web utilitzem les següents cookies estrictament necessàries:

cokies_functional – Desactivació de cookies funcionals – 1 any
cokies_performance – Desactivació de cookies de rendiment – 1 any
cokies_marketing – Desactivació de cookies publicitàries/de tercers/subjectes a consentiment – 1 any

El seu consentiment exprés no és necessari per l’ús de cookies estrictament necessàries en aquesta pàgina web. Per aquest motiu, l’usuari no pot activar o desactivar les cookies estrictament necessàries. Aquesta opció només està disponible per les cookies que requereixen el seu consentiment, és a dir, les cookies funcionals, de rendiment i publicitàries. No obstant, en qualsevol moment l’usuari podrà desactivar les cookies en el seu navegador (veure punt “Desactivació i eliminació de totes les cookies”).

La base legal per l’ús d’aquestes cookies d’origen la conforma el nostre interès legítim (és a dir, el nostre interès en l’anàlisi, l’optimització i el correcte funcionament d’aquest lloc web), d’acord amb l’art. 6 (1) (f) del RGPD.

Cookies de rendiment

Les cookies de rendiment recopilen informació sobre la interacció del visitant amb la nostra pàgina web, amb la finalitat d’ajudar-nos a millorar la seva aparença, continguts i funcionalitat. Aquestes cookies ens ajuden, per exemple, a determinar en quina mesura estan sent visitades les subpàginas d’aquest lloc web i en quin contingut els usuaris estan particularment interessats. En particular, emmagatzemem el nombre de visites a una pàgina, el nombre de subpàginas accedides, els temps de visita a la nostra pàgina web, l’ordre de les pàgines visitades, quins termes de cerca porten als visitants a aquest lloc, el país, la regió y, si correspon, la ciutat des de la qual s’accedeix. També registrem tots els moviments dels visitants per comprendre quines àrees del nostre lloc web són de particular interès pels usuaris. L’anàlisi d’aquestes dades ens permet ajustar el contingut de la nostra pàgina web a les necessitats dels nostres usuaris, optimitzant d’aquesta forma la nostra oferta. L’adreça IP del seu dispossitiu és transmesa per motius tècnics i de forma anònima, però no ens permet obtenir cap conclusió sobre l’usuari individual.

L’usuari també té dret a oposar-se al processament de dades personals realitzat amb finalitats estadístiques, d’acord amb l’art. 89 paràgraf 1 de la RGPD per raons que sorgeixen de la situació particular de l’usuari en qüestió. Amb la finalitat d’exercir els drets mencionats i altres drets dels interessats, la part afectada pot contactar-nos en qualsevol moment, utilitzant per això les dades de contacte que apareixen en l’avís legal i/o en la política de privacitat d’aquesta pàgina web.

L’usuari pot desautoritzar sempre que ho desitgi l’ús de cookies de rendiment, desactivant-les per això a la nostra configuració de cookies.

La base legal per l’ús de cookies de rendiment la conforma l’interès legítim (és a dir, interès en l’anàlisi, l’optimització i el correcte funcionament del nostre lloc web), d’acord amb l’art. 6 (1) (f) del RGPD.

Cookies publicitàries / de tercers / subjectes a consentiment

Les cookies publicitàries / de tercers / subjectes a consentiment s’utilitzen per recopilar informació sobre les pàgines web visitades per l’usuari amb la finalitat de crear publicitat dirigida per a l’usuari.

L’usuari pot desautoritzar sempre que ho desitgi l’ús de publicitàries / de tercers / subjectes a consentiment, desactivant-les per això en la nostra configuració de cookies.

Degut als usos descrits anteriorment, la base legal pel processament de dades personals mitjançant l’ús de cookies queda establerta en l’art. 6 (1) (f) del RGPD. Quan l’usuari/visitant expressi el seu consentiment per l’ús de cookies mitjançant un avís publicat per nosaltres (o per Facebook) en les nostres pàgines web (“avís d’ús de cookies”), la legalitat d’ús de cookies queda regulada per l’art. 6 (1) (f) del RGPD.

Desactivació i eliminació de totes les cookies

L’usuari pot configurar el seu navegador web de tal forma que mai s’emmagatzemin les cookies en el seu dispositiu i/o que l’activació de cookies només pugui produir-se sota el seu consentiment. En qualsevol moment, l’usuari pot eliminar les cookies que hagin tornat a quedar habilitades. Mitjançant les opcions d’ajuda del seu navegador, l’usuari pot trobar tots els detalls al respecte.

Tingui en compte que, en general, la desactivació de cookies pot generar limitacions en l’oferta de funcions de la nostra pàgina web.