FAQs

A Espai Alsesa t’assessorem perquè el teu projecte sigui un èxit, i puguis incorporar la xemeneia ideal. Volem facilitar-te el camí, i per això, aquí trobaràs les respostes als dubtes més freqüents sobre la instal·lació d’una xemeneia. No obstant això, sempre pots consultar directament a través del formulari de contacte , per telèfon, o en persona a les nostres instal·lacions . Estarem encantats d’ajudar-te.

1 On he de situar la sortida de tubs?
La sortida de fums ha de ser recta, no pot haver cap colze de 90º, però si no és possible, es poden posar, com a màxim, dues colzes de 45º (preferiblement només un), encara que entre colze i colze ha d’haver una separació màxima de 50 cm.

2 De quina altura ha de ser el tub per a la sortida de fums?
El tub que surt a l’exterior ha de sobresortir 1 metre de la part més alta de la teulada.

3 Necessito una entrada d’aire per a instal·lar una xemeneia?
Per a una bona combustió, hem de tenir en compte que necessitarem un suficient aportació d’aire, i si l’estada on volem col·locar la nostra xemeneia no és massa gran, haurem de preveure una entrada d’aire exterior que afavoreixi una correcta combustió.

4 Què espai lliure hi ha d’haver al voltant de la sortida de fums?
S’ha de respectar una distància mínima de 8 m des de la sortida de fums fins a qualsevol element exterior que es trobi al voltant (altres edificis, arbres, antenes, …).

5 De quin material ha de ser el conducte de la sortida de fums?
El material ideal és l’acer inoxidable, ja que és el més resistent i el que millor manté les seves propietats per a aquesta funció.

6 Com ha de ser el conducte de sortida de fums?
És preferible que el conducte de sortida de fums sigui rodó. D’aquesta manera s’aprofita la pròpia dinàmica del fum, a més de facilitar la seva neteja.

7 Què tram he de entubar?
S’ha de entubar tot el tram, des de la sortida de la xemeneia, fins a la sortida a l’exterior, i ha de ser tot en el mateix diàmetre, que vindrà determinat per la xemeneia.

8 Puc aprofitar un conducte existent?
El conducte de sortida de fums ha de ser utilitzat exclusivament per a aquesta funció. No s’han d’utilitzar conductes ja existents, si aquests tenen altres usos.

9 Quina longitud mínima ha de tenir el recorregut de la sortida de fums?
Mai serà inferior a 4 metres, ja que, d’una altra manera, podríem tenir problemes amb l’evacuació dels mateixos.

10 Quin tipus de barret he d’instal·lar?
El més recomanable és l’anti-estucat o anti-vent, ja que evita que el vent perjudiqui la sortida del fum.

11 S’ha d’utilitzar algun tipus d’aïllant?
Sí, s’ha de fer servir sempre aïllant ignífug. Recobrirem: la part posterior de la xemeneia, la campana, el revestiment i qualsevol zona combustible que es trobi dins de l’àrea de seguretat (segons model). Si hi hagués problemes de condensació, es recomana també aïllar la sortida de fums. En qualsevol cas, consultar sempre al seu instal·lador. A Espai Alsesa disposem de personal altament qualificat per resoldre els seus dubtes.

12 Què manteniment ha de tenir una llar de foc?
Recomanem, abans del primer ús, si el revestiment és porós, utilitzar un producte tapa-porus. D’aquesta manera evitarem que s’embruti amb l’ús. S’hauria de tornar a aplicar abans d’iniciar cada temporada.

Durant l’ús diari:
• Per al vidre, utilitzar un producte específic que protegeixi els vidres vitroceràmics, i que a més, elimini la brutícia amb facilitat.
• Es recomana utilitzar un producte específic per evitar l’aparició de partícules en el conducte de sortida de fums. El millor és utilitzar un producte que es diu ‘deshollín’ amb cada encès.

Inici de temporada – Abans de començar cada temporada es recomana netejar el conducte de fums. Hi ha diferents mètodes:
• L’habitual és utilitzar el sistema tradicional, que consisteix a fer passar per tot el tram una corda amb un pes en un extrem, cobert amb un sac.
• En el cas que no es pugui procedir segons l’opció 1 en totes les temporades, s’hauria de fer servir el producte deshollín, però de tant en tant s’hauria de fer una neteja més a fons.